top of page

​Dịch Vụ Bổ Trợ

Hải cảng

01.

Kết nối đơn vị vận chuyển uy tín,

chi phí cạnh tranh

Kệ kho từ trên cao

02.

Kết nối kho bãi trung gian tại Hoa Kỳ,

​tối ưu chi phí

Cờ Mỹ

03.

​Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia (USPTO) - Hoa Kỳ

bottom of page